Top of the page

Lincomcyin-40 S, 1.5 kg

Item No. P000784

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01FF02
Volume
n/a
Weight
1.5 kg
Form
Powder

File đính kèm

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Lincomcyin-40 S, 1.5 kg

Item No. P000784

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01FF02
Volume
n/a
Weight
1.5 kg
Form
Powder

File đính kèm