Iverveto-1, 500 mL

Hàng sốP000286

Thông số kỹ thuật

Classification
Parasiticides
ATC Vet Class
QP54AA01
Volume
500 mL
Weight
n/a
Form
Injectable

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Iverveto-1, 500 mL

Hàng sốP000286

Thông số kỹ thuật

Classification
Parasiticides
ATC Vet Class
QP54AA01
Volume
500 mL
Weight
n/a
Form
Injectable