Gentaveto-5, 100 mL

Hàng sốP000243

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01GB03
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Gentaveto-5, 100 mL

Hàng sốP000243

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01GB03
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable