Levaveto Bolus 1000 mg, 100 pcs

Hàng sốP000092

Thông số kỹ thuật

Classification
Parasiticides
ATC Vet Class
n/a
Volume
n/a
Weight
n/a
Form
Tablet and oblets

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Levaveto Bolus 1000 mg, 100 pcs

Hàng sốP000092

Thông số kỹ thuật

Classification
Parasiticides
ATC Vet Class
n/a
Volume
n/a
Weight
n/a
Form
Tablet and oblets