Top of the page

Oxytetracycline spray blue, 140 g

Item No. P001118

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QQJ01AA06
Volume
n/a
Weight
140 g
Form
Spray

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Oxytetracycline spray blue, 140 g

Item No. P001118

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QQJ01AA06
Volume
n/a
Weight
140 g
Form
Spray