Top of the page

L-Spec 5/10, 100 mL

Item No. P000309

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01FF52 – QJ01XX04
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

L-Spec 5/10, 100 mL

Item No. P000309

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01FF52 – QJ01XX04
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable