Top of the page

VMD-Tiamulin 50 S, 500 g

Item No. P000833

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01XQ01
Volume
n/a
Weight
500 g
Form
Powder

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

VMD-Tiamulin 50 S, 500 g

Item No. P000833

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01XQ01
Volume
n/a
Weight
500 g
Form
Powder