Top of the page

Biaprim, 1 L

Item No. P000946

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01EW09
Volume
1 L
Weight
n/a
Form
Liquid

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Biaprim, 1 L

Item No. P000946

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01EW09
Volume
1 L
Weight
n/a
Form
Liquid