Top of the page

CTC oblets, 100 x 1 g oblets

Item No. P000085

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QG51AA08
Volume
n/a
Weight
1 g
Form
Tablet and oblets

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

CTC oblets, 100 x 1 g oblets

Item No. P000085

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QG51AA08
Volume
n/a
Weight
1 g
Form
Tablet and oblets