Top of the page

Levaveto-5, 1 L

Item No. P001046

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QP52AE01
Volume
1 L
Weight
n/a
Form
Liquid

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Levaveto-5, 1 L

Item No. P001046

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QP52AE01
Volume
1 L
Weight
n/a
Form
Liquid