Alvebuton 100 mg/mL, 100 mL

Hàng sốP000328

Thông số kỹ thuật

Classification
Metabolic
ATC Vet Class
QA05AX90
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Alvebuton 100 mg/mL, 100 mL

Hàng sốP000328

Thông số kỹ thuật

Classification
Metabolic
ATC Vet Class
QA05AX90
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable