Top of the page

Actiliver I, 100 mL

Item No. P000336

Thông số kỹ thuật

Classification
Metabolic
ATC Vet Class
QA05AX90
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Actiliver I, 100 mL

Item No. P000336

Thông số kỹ thuật

Classification
Metabolic
ATC Vet Class
QA05AX90
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable