Top of the page

Amprolium-20 S, 1 kg

Item No. P000597

Thông số kỹ thuật

Classification
Parasiticides
ATC Vet Class
QP51AX09
Volume
n/a
Weight
1 kg
Form
Powder

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Amprolium-20 S, 1 kg

Item No. P000597

Thông số kỹ thuật

Classification
Parasiticides
ATC Vet Class
QP51AX09
Volume
n/a
Weight
1 kg
Form
Powder