Top of the page

Lincomycin-40 S, 150 g

Item No. P000777

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01FF02
Volume
n/a
Weight
150 g
Form
Powder

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Lincomycin-40 S, 150 g

Item No. P000777

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01FF02
Volume
n/a
Weight
150 g
Form
Powder