VMD Linsmycin Inj., 100 mL

Hàng sốP000318

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01FF52 – QJ01XX04
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

VMD Linsmycin Inj., 100 mL

Hàng sốP000318

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01FF52 – QJ01XX04
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable