Top of the page

VMD Tia 10 Premix, 10 kg

Item No. P001123

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01XQ01
Volume
n/a
Weight
10 kg
Form
Premix

File đính kèm

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

VMD Tia 10 Premix, 10 kg

Item No. P001123

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01XQ01
Volume
n/a
Weight
10 kg
Form
Premix

File đính kèm