D4+ Disinfectant, 1 L

Hàng sốP000021

Thông số kỹ thuật

Classification
Disinfectants
ATC Vet Class
n/a
Volume
1 L
Weight
n/a
Form
Liquid

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

D4+ Disinfectant, 1 L

Hàng sốP000021

Thông số kỹ thuật

Classification
Disinfectants
ATC Vet Class
n/a
Volume
1 L
Weight
n/a
Form
Liquid