Top of the page

Clavucill 200 mg/50 mg, 100 tablets

Item No. P000063

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01CR02
Volume
n/a
Weight
n/a
Form
Tablet and oblets

File đính kèm

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Clavucill 200 mg/50 mg, 100 tablets

Item No. P000063

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01CR02
Volume
n/a
Weight
n/a
Form
Tablet and oblets

File đính kèm