Top of the page

Sodibio, 100 mL

Item No. P000430

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01RV01
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Sodibio, 100 mL

Item No. P000430

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01RV01
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable