Top of the page

Deposil, 250 mL

Item No. P000408

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01CE01
Volume
250 mL
Weight
n/a
Form
Injectable

File đính kèm

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Deposil, 250 mL

Item No. P000408

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01CE01
Volume
250 mL
Weight
n/a
Form
Injectable

File đính kèm