Top of the page

Synpitan-Vet 10 IU/mL, 12 x 50 mL

Item No. P000383

Thông số kỹ thuật

Classification
Reproduction
ATC Vet Class
QH01BB02
Volume
50 mL
Weight
n/a
Form
Injectable

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Synpitan-Vet 10 IU/mL, 12 x 50 mL

Item No. P000383

Thông số kỹ thuật

Classification
Reproduction
ATC Vet Class
QH01BB02
Volume
50 mL
Weight
n/a
Form
Injectable