Top of the page

Lyproflextra, 2 x 30 tablets

Item No. P3929

Thông số kỹ thuật

Classification
Vitamins, minerals & feed supplements
ATC Vet Class
n/a
Volume
n/a
Weight
n/a
Form
Tablet and oblets

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Lyproflextra, 2 x 30 tablets

Item No. P3929

Thông số kỹ thuật

Classification
Vitamins, minerals & feed supplements
ATC Vet Class
n/a
Volume
n/a
Weight
n/a
Form
Tablet and oblets