Top of the page

Alvebuton 100 mg/mL, 100 mL

Item No. P000334

Thông số kỹ thuật

Classification
Metabolic
ATC Vet Class
QA05AX90
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable

File đính kèm

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Alvebuton 100 mg/mL, 100 mL

Item No. P000334

Thông số kỹ thuật

Classification
Metabolic
ATC Vet Class
QA05AX90
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable

File đính kèm