Top of the page

Oxytocin 10 IU/mL, 100 mL

Item No. P000385

Thông số kỹ thuật

Classification
Reproduction
ATC Vet Class
QH01BB02
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Oxytocin 10 IU/mL, 100 mL

Item No. P000385

Thông số kỹ thuật

Classification
Reproduction
ATC Vet Class
QH01BB02
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable