Top of the page

Amoxyveto 500 mg/g powder for oral solution for pigs and chickens A.U.V., 1 kg

Item No. P000553

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01CA04
Volume
n/a
Weight
1 kg
Form
Powder

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Amoxyveto 500 mg/g powder for oral solution for pigs and chickens A.U.V., 1 kg

Item No. P000553

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01CA04
Volume
n/a
Weight
1 kg
Form
Powder