Novacidol 600 mg/mL, 1 L

Hàng sốP000029

Thông số kỹ thuật

Classification
Parasiticides
ATC Vet Class
QP53AF03
Volume
1 L
Weight
n/a
Form
Pour-on

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Novacidol 600 mg/mL, 1 L

Hàng sốP000029

Thông số kỹ thuật

Classification
Parasiticides
ATC Vet Class
QP53AF03
Volume
1 L
Weight
n/a
Form
Pour-on