Top of the page

Tiamax-50, 1 kg

Item No. P000835

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01XQ01
Volume
n/a
Weight
1 kg
Form
Powder

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Tiamax-50, 1 kg

Item No. P000835

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01XQ01
Volume
n/a
Weight
1 kg
Form
Powder