Top of the page

V.M.D. Tiamulin-50 por belsoleges oldathoz A.U.V., 500 g

Item No. P000830

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01XQ01
Volume
n/a
Weight
500 g
Form
Powder

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

V.M.D. Tiamulin-50 por belsoleges oldathoz A.U.V., 500 g

Item No. P000830

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01XQ01
Volume
n/a
Weight
500 g
Form
Powder