Top of the page

Vitamin E + Selen vet, 100 mL

Item No. P000512

Thông số kỹ thuật

Classification
Vitamins, minerals & feed supplements
ATC Vet Class
QA11JB
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Vitamin E + Selen vet, 100 mL

Item No. P000512

Thông số kỹ thuật

Classification
Vitamins, minerals & feed supplements
ATC Vet Class
QA11JB
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable