Top of the page

Levaveto 750 mg/g, 1 kg

Item No. P000773

Thông số kỹ thuật

Classification
Parasiticides
ATC Vet Class
QP52AE01
Volume
n/a
Weight
1 kg
Form
Powder

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Levaveto 750 mg/g, 1 kg

Item No. P000773

Thông số kỹ thuật

Classification
Parasiticides
ATC Vet Class
QP52AE01
Volume
n/a
Weight
1 kg
Form
Powder