Top of the page

Levaveto 750 mg/g, 10 x 100 g

Item No. P000772

Thông số kỹ thuật

Classification
Parasiticides
ATC Vet Class
QP52AE01
Volume
n/a
Weight
100 g
Form
Powder

File đính kèm

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Levaveto 750 mg/g, 10 x 100 g

Item No. P000772

Thông số kỹ thuật

Classification
Parasiticides
ATC Vet Class
QP52AE01
Volume
n/a
Weight
100 g
Form
Powder

File đính kèm