Top of the page

Lincomycin VMD Injectabilis, 100 mL

Item No. P000291

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01FF02
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Lincomycin VMD Injectabilis, 100 mL

Item No. P000291

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01FF02
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable