Top of the page

Lincoveto 10, 100 mL

Item No. P000293

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01FF02
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Lincoveto 10, 100 mL

Item No. P000293

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01FF02
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable