Top of the page

Surricoxx 400 mg/mL, 1 L

Item No. P000930

Thông số kỹ thuật

Classification
Parasiticides
ATC Vet Class
QP51AX09
Volume
1 L
Weight
n/a
Form
Liquid

File đính kèm

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Surricoxx 400 mg/mL, 1 L

Item No. P000930

Thông số kỹ thuật

Classification
Parasiticides
ATC Vet Class
QP51AX09
Volume
1 L
Weight
n/a
Form
Liquid

File đính kèm