Top of the page

Tulinovet 100 mg/mL, 100 mL

Item No. P000460

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01FA94
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Tulinovet 100 mg/mL, 100 mL

Item No. P000460

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01FA94
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable