Top of the page

Vetospirin 1000 mg/g, 5 kg

Item No. P000127

Thông số kỹ thuật

Classification
Anti-inflammatory
ATC Vet Class
QN02BA04
Volume
n/a
Weight
5 kg
Form
Powder

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Vetospirin 1000 mg/g, 5 kg

Item No. P000127

Thông số kỹ thuật

Classification
Anti-inflammatory
ATC Vet Class
QN02BA04
Volume
n/a
Weight
5 kg
Form
Powder