Top of the page

Alvegesic vet. 10 mg/mL, 10 mL

Item No. P000178

Thông số kỹ thuật

Classification
Anaesthetics & sedative
ATC Vet Class
QN02AF01
Volume
10 mL
Weight
n/a
Form
Injectable

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Alvegesic vet. 10 mg/mL, 10 mL

Item No. P000178

Thông số kỹ thuật

Classification
Anaesthetics & sedative
ATC Vet Class
QN02AF01
Volume
10 mL
Weight
n/a
Form
Injectable