Clavucill 400 mg/100 mg, 50 x 2 tablets

Hàng sốP000064

Thông số kỹ thuật

Classification
Anaesthetics & sedative
ATC Vet Class
QJ01CR02
Volume
n/a
Weight
n/a
Form
Tablet and oblets

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Clavucill 400 mg/100 mg, 50 x 2 tablets

Hàng sốP000064

Thông số kỹ thuật

Classification
Anaesthetics & sedative
ATC Vet Class
QJ01CR02
Volume
n/a
Weight
n/a
Form
Tablet and oblets