Top of the page

Fenylbutazon 20 %, 100 mL

Item No. P000225

Thông số kỹ thuật

Classification
Anti-inflammatory
ATC Vet Class
QM01AA01
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable

File đính kèm

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Fenylbutazon 20 %, 100 mL

Item No. P000225

Thông số kỹ thuật

Classification
Anti-inflammatory
ATC Vet Class
QM01AA01
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable

File đính kèm