Glucose Monohydraat, 1 kg

Hàng sốP000111

Thông số kỹ thuật

Classification
Vitamins, minerals & feed supplements
ATC Vet Class
n/a
Volume
n/a
Weight
1 kg
Form
Powder

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Glucose Monohydraat, 1 kg

Hàng sốP000111

Thông số kỹ thuật

Classification
Vitamins, minerals & feed supplements
ATC Vet Class
n/a
Volume
n/a
Weight
1 kg
Form
Powder