Top of the page

L-Spec Pulvis, 150 g

Item No. P000806

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01FF52 – QJ01XX04
Volume
n/a
Weight
150 g
Form
Powder

File đính kèm

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

L-Spec Pulvis, 150 g

Item No. P000806

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01FF52 – QJ01XX04
Volume
n/a
Weight
150 g
Form
Powder

File đính kèm