Actiliver I, 100 mL

Hàng sốP000339

Thông số kỹ thuật

Classification
Metabolic
ATC Vet Class
QA05AX90
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable

File đính kèm

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Actiliver I, 100 mL

Hàng sốP000339

Thông số kỹ thuật

Classification
Metabolic
ATC Vet Class
QA05AX90
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable

File đính kèm