Top of the page

Biamuline, 1 L

Item No. P001062

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01XQ01
Volume
1 L
Weight
n/a
Form
Liquid

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Biamuline, 1 L

Item No. P001062

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01XQ01
Volume
1 L
Weight
n/a
Form
Liquid