Top of the page

Colampi I, 100 mL

Item No. P000195

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01CA51
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Colampi I, 100 mL

Item No. P000195

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01CA51
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable