Top of the page

Oxyveto-50S, 1 kg

Item No. P000820

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01AA06
Volume
n/a
Weight
1 kg
Form
Powder

File đính kèm

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Oxyveto-50S, 1 kg

Item No. P000820

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01AA06
Volume
n/a
Weight
1 kg
Form
Powder

File đính kèm