Top of the page

Prednisolone 2.5 %, 50 mL

Item No. P000413

Thông số kỹ thuật

Classification
Anti-inflammatory
ATC Vet Class
QH02AB04
Volume
50 mL
Weight
n/a
Form
Injectable

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Prednisolone 2.5 %, 50 mL

Item No. P000413

Thông số kỹ thuật

Classification
Anti-inflammatory
ATC Vet Class
QH02AB04
Volume
50 mL
Weight
n/a
Form
Injectable