Top of the page

Retardoxi 20 L.A., 100 mL

Item No. P000367

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01AA06
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Retardoxi 20 L.A., 100 mL

Item No. P000367

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01AA06
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable