Top of the page

Prednisolone 1 %, 100 mL

Item No. P000415

Thông số kỹ thuật

Classification
Anti-inflammatory
ATC Vet Class
QH02AB04
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Prednisolone 1 %, 100 mL

Item No. P000415

Thông số kỹ thuật

Classification
Anti-inflammatory
ATC Vet Class
QH02AB04
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable