Top of the page

Amoyxveto-50 S, 100 g

Item No. P000580

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01CA04
Volume
n/a
Weight
100 g
Form
Powder

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Amoyxveto-50 S, 100 g

Item No. P000580

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01CA04
Volume
n/a
Weight
100 g
Form
Powder