Top of the page

Retardoxi-20 L.A., 100 mL

Item No. P000353

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01AA06
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable

Đánh giá (0)

Hiện tại không có đánh giá nào.

Retardoxi-20 L.A., 100 mL

Item No. P000353

Thông số kỹ thuật

Classification
Antibiotics
ATC Vet Class
QJ01AA06
Volume
100 mL
Weight
n/a
Form
Injectable